Pankit vaativat entistä parempia vakuuksia välttääkseen riskiä. Yrityksiä vuorostaan ei kiinnosta korkeiden korkojen lainat. 
Korko- ja inflaatioriskit voidaan poistaa rahoittamalla kasvua ja kehitystä tukevia hankintoja leasingrahoituksella. Tämä ei ole jäänyt yrityksiltä huomaamatta ja GRENKEn rahoitettavien kohteiden arvo ensimmäisen kvartaalin aikana onkin noussut lähes 45 %.

Yhdeltäkään yrityspäättäjältä ei ole voinut jäädä huomaamatta, kuinka inflaation seurauksena pankkilainojen korot ovat nousseet äärimmäisen nopeasti. Euribor oli kesäkuussa 2023 korkeimmillaan viiteentoista vuoteen ja uusista yrityslainoista maksetaan tällä hetkellä keskimäärin 4,67 % korkoa.

Eikä korkojen nousu vielä ole päättynyt. Näin uskoo GRENKEn kehitysjohtaja Jussi Taivalkoski, jonka arvion mukaan korot todennäköisemmin vasta vuoden päästä kääntyvät laskuun.

 

Kun sekä yritykset että pankit ovat varovaisia, taantuma koputtelee ovea

 

Arviot vaihtelevat, mutta tällä hetkellä suurin osa asiantuntijoista näyttää olevan sitä mieltä, että taloudessa ei näy hälyttäviä taantuman merkkejä. Aikaisempien ennusteiden epäluotettavuuden takia yritykset ovat kuitenkin äärimmäisen varovaisia suunnitellessaan liiketoimintansa kehittämistä.

Varovaisuus näkyy muun muassa siinä, että perinteinen pankkilaina houkuttelee aikaisempaa vähemmän, kun yritys suunnittelee laitehankintoja tai muita toiminnan kehitykseen liittyvien tuotteiden tai palveluiden hankintaa. Lainarahan jatkuva kallistuminen pelottaa. Samanaikaisesti halutaan jättää kassaan riittävästi varoja mahdollisia yllätyksiä varten. Hankinnat jäävät helposti tekemättä.

Varovaisia ovat myös pankit. Yrityslainoja myönnettäessä hakijoilta vaaditaan entistä parempia vakuuksia ja lainaprosessien pituudet ovat kasvaneet ja monimutkistuneet.

Molemminpuolinen varovaisuus vaikeuttaa yritystoiminnan kehittämistä ja kasvattamista, jolloin taantuma kaikesta huolimattaa aikaisempaa äänekkäämmin saattaa koputtaa ovelle. Kumpikaan osapuoli ei pidä tilannetta optimaalisena, kun varovaisuus antaa vauhtia itseänsä ruokkivalle oravanpyörälle.

 

Toisin kuin perinteinen laina, leasingrahoitus poistaa yrityksen korko- ja inflaatioriskit

 

Yritysten miettiessä erilaisia rahoitusvaihtoehtoa ja niihin liittyviä rahoitusriskejä, kokonaiskustannukset ratkaisevat. Esimerkiksi pankkien mahdollisesti tarjoamien korkosuojausten hinnat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin oleellisesti.

Rahoitusriskiltä voi myös suojautua vuokraamalla laitteita ja palveluja yrityksen tuottavuutta kasvattamaan. Koska vuokrattavien hankintojen kirjo on laaja - kaikkea lypsykoneista viherseiniin - leasing on yrityksille entistä varteenotettavampi vaihtoehto.

Leasingissa maksettavat kuukausierät sovitaan esimerkiksi viideksi vuodeksi samankokoiseksi. Riippumatta inflaatiosta, yritys tietää aina kuinka paljon hankinnan rahoitus maksaa. Inflaation nostaessa muita kuluja kuten tilavuokria, varaosia, palkkoja jne., muuttumattomat vuokrauksen kuukausierät poistavat yrittäjältä riskin kokonaan. Näin se tarjoaa pankkilainaa paremmat mahdollisuudet kehittää yrityksen toimintaa.

GRENKE tarjoaa asiakkailleen myös puitesopimusta, jonka voimassaollessa asiakas voi tehdä pienempiäkin hankintoja aina etukäteen sovituilla ehdoilla. Puitesopimus on voimassa jopa 12 kk, mikä helpottaa myös tulevaisuuden hankintojen budjetointia tänä päivänä.

 

Leasingvuokrauksessa vakuuksien puute ei estä hankintoja

 

Leasingvuokrauksen puolesta puhuu myös mahdollisuus tarjota vuokrattava hankinta vakuudeksi. Siinä missä pankkilainan vakuutena käytetään pääsääntöisesti kiinteistöjä, asuntoja tai osakkeita, vuokratulle hankinnalle ei tarvita erillistä vakuutta.

Leasingvuokrauksessa vakuutena käytetään vuokrattavaa kohdetta, jolloin säästytään pitkiltä ja hitailta lainaprosesseilta ja yritys pystyy keskittymään toiminnan pyörittämiseen ja kasvattamiseen.

Joskus yrityksen ongelmaksi saattaa nousta liisattavien hankintojen löytäminen. Mikäli yrityksen tarvitsemaa palvelu tai tuote on erikoinen tai toimiala on kapea, tavarantoimittajia saattaa olla vaikea löytää. Esimerkkinä toimii vaikkapa ravintola, joka tarvitsee ravintolatiskin tai terveydenalan yritys, joka tarvitsee sydänmonitorin.

GRENKEn kumppanuusverkostoa hyödyntämällä yritys voi löytää itselleen sopivan tavarantoimittajan, jonka kanssa sopimusneuvottelut onnistuvat nopeasti. Yritykset ovat myös kiitelleet mahdollisuudesta löytää rinnakkaistuotteita, koska monilla tavarantoimittajilla on toimitusvaikeuksia.

 

Vaikka inflaatio yhä laukkaa, yrityksen on mahdollista kasvaa ja kehittyä

 

Vaikka jo pitkään on ollut nähtävissä, että yritysten asenne omistamista kohtaan on muuttumassa, niin inflaatio kasvattaa muutoksen vauhtia entisestään. Yritysten ei enää tarvitse omistaa kaikkia toimintaansa liittyviä laitteita ja tarvikkeita, (koska melkeinpä kaiken voi vuokrata). Oikeastaan ei tarvitse omistaa juuri mitään.

Tämä näkyy GRENKEllä kasvavana määränä rahoitettavia kohteita. Suomessa GRENKEn leasingilla rahoitettavien kohteiden arvo vuonna 2023 kasvoi ensimmäisen kvartaalin aikana 42,6 %. Samantyyppistä kasvua on monella muullakin Euroopan markkinalla, eritoten Pohjoismaissa ja muualla Pohjois-Euroopassa.

Varsinkin haastavina aikoina yritykset saattavat kapeasti analysoida mahdollisuuksiaan kehittää toimintaa, ja toimivat varovaisesti, ihan vaan varmuuden vuoksi.

Kun varovainen yritys inflaatiosta riippumatta haluaa kehittää toimintaansa, leasingvuokraus on varteenotettava vaihtoehto. Ja kun päätös vuokrauksesta on tehty, se kannattaa jalkauttaa NYT. Odottaminen ja varovaisuus on tarpeetonta. Kehitys ja kasvu on mahdollista - riippumatta markkinaolosuhteista.

 

Kuvan tekijänoikeus: Joona Raevuori