Tavoitteemme GRENKEllä on auttaa suomalaisia yrityksiä rakentamaan kilpailukykyistä, elinvoimaista toimintaa - ja siten kasvamaan ja kehittymään. Lue artikkelistamme, miten leasingrahoitus toimii yritysten kasvun tukena.

 

Leasingrahoitus yritysten kasvun tukena

 

Kun yrityksissä haetaan kasvua, on kasvun lähteenä usein uudet palvelut tai uudet asiakkaat, ja silloin tarvitaan useimmiten myös uusia tekijöitä. Jo pelkästään uusien ihmisten rekrytointi ja palkkaaminen on iso investointi. Lisäksi tarvitaan ajanmukaiset ja toimivat työvälineet ja ohjelmistot, lisää tuoleja ja pöytiä - niitä työpaikkojen konkreettisia arjen asioita, joilla samalla tuetaan työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kasvu ja uusiutuminen saattavat vaatia kokonaan uuden tuotantojärjestelmän, uusia työkoneita, tai yritys haluaa tehostaa energiatehokkuuttaan, panostaa vihreään siirtymään jne.

 

Iso tai pieni hankinta - leasing mahdollistaa investoinnit ja rahoituksen

 

Erityisesti uusilla yrittäjillä ja pk-yritysten johdolla ei välttämättä aina ole syvempää tai laajempaa tietoa ja osaamista kasvun rahoituksesta. Saati erilaisista rahoitusvaihtoehdoista ja niiden hyödyistä ja riskeistä, ja eritoten sopivuudesta erilaisiin tilanteisiin. 

 

"Kasvuyrityksen uutena johtajana arvostaisin asiantuntijoiden apua eri rahoitusvaihtoehtojen vertailussa. Se säästää aikaa ja suoraviivaistaa valintoja ja päätöksiä."

- Ulla Suur-Inkeroinen, CEO, strategist & partner, mainostoimisto Hansdotter Oy

 

Tavoitteemme GRENKEllä on auttaa suomalaisia yrityksiä rakentamaan kilpailukykyistä, elinvoimaista toimintaa, ja siten kasvamaan ja kehittymään.

Työskentelemme asiakaslupauksemme mukaisesti - helppoa, henkilökohtaisesti, lähellä. Kun ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa, tiedämme mitä investointeja ja hankintoja asiakkaamme on järkevä tehdä ja millaisin ehdoin.

 

Leasingrahoitus tarjoaa yritykselle monenlaisia mahdollisuuksia rakentaa omaa kasvutarinaansa

 

Rahoituskumppanina meille on tärkeää leasingrahoituksen helppous ja ennakoitavuus asiakkaillemme.

Helppoutta tuo hankintojen tekeminen eri toimittajilta yhden ja saman leasinginsopimuksen puitteissa. Ja siksi myös rahoitamme leasingilla lähes kaiken käyttöomaisuuden, mitä yrityksissä tarvitaan tai halutaan tehdä kestävän kehityksen ja vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

 

"Kestävät valinnat ja leasingin helppous, pidän niitä tärkeänä. Toimittajariippumaton leasingsopimus on mahdollistanut uuteen toimitilaamme juuri meidän tarpeisiimme ja toiveisiimme sopivan ilmeen ja kalustuksen."

- Ulla Suur-Inkeroinen, CEO, strategist & partner, mainostoimisto Hansdotter Oy

 

Käytettyjen kalustehankintojen tai vaikkapa energiaa tuottavien ja säästävien laiteinvestointien lisäksi leasingsopimukseen yhdistettävät elinkaaripalvelut käyttöönotosta kierrätykseen ovat monelle yritykselle tärkeä valinta- ja hankintakriteeri.

 

"Meille ihmiset ovat tärkeintä, ja haluamme panostaa heihin. Yksi työhyvinvointia tukeva tekomme on kaunis, viihtyisä ja toimiva työympäristö. Leasing tuo vapautta hankintoihimme kertaostamisen sijaan, ja mahdollistaa muutoin pitkän tähtäimen investoinnit."

- Ulla Suur-Inkeroinen, CEO, strategist & partner, mainostoimisto Hansdotter Oy

 

Valitsemalla leasingin sen sijaan, että hankkisi tarvitsemansa laitteen tai palvelun omaksi, yrityksen kassa säilyy vahvana. Kun kassa on vahva, yrityksen maksuvalmius auttaa selviytymään mahdollisissa epävarmuustilanteissa.

Leasingasiakkaanamme yritys voi luottaa siihen, että veloitus on aina samanarvoinen koko sovitun kauden ajan. Kun vuokrattavien työvälineiden ja palveluiden kuukausierät ovat samansuuruisia koko sopimuskauden ajan, yrityksen toimintaa ei heiluttele inflaatio eikä pankkikorot. Yritys voi noudattaa suunnitelmiaan eikä odottamattomat tapahtumat vaikuta toimintaan.

Lue lisää artikkelistamme: Suojaudu inflaatiolta rahoittamalla hankinnat leasingilla

Lue lisää artikkelistamme: Leasingilla vakautta talouteen tiukassa markkinatilanteessa

Leasing sopii kaikenkokoisille yrityksille ja kaikkiin kasvun vaiheisiin. Aloittavalla yrityksellä saattaa olla vaikeuksia hankkia rahoitusta koska näyttöä menestyksestä ei vielä ole. Silloin leasingsopimus on yritykselle varteenotettava rahoitusvaihtoehto. Hankinnat toimivat sopimuksen vakuutena, ja perinteisiä vakuuksia ei tarvita. Rahoitamme yrityksiä, jotka uskaltavat uudistua ja toteuttaa visioitaan.

Toiminnan vastuullisuus on meille leasingrahoitusta tarjoavana rahoituskumppanina itsestäänselvyys. Varmistamme aina, että rahoitusta hakeva yritys pystyy kantamaan taloudellisen vastuunsa, eli kykenee maksamaan vuokrauksesta syntyvät kuukausierät. Luotettavana rahoitusyhtiönä noudatamme toiminnassamme aina hyviä käytäntöjä ja läpinäkyvyyttä.

 

Mitä yritysjohdon on hyvä tietää leasingista

 

Leasing ja verotus:
Vähentämällä leasingvuokrat verotuksessa, hankinnan kustannukset saa jaettua oikein koko käytön ajalle ja poistot hoituvat oikeaoppisesti. Leasingvuokrat voi vähentää täysimääräisesti verotuksessa, eikä ole riskiä esimerkiksi väärästä poistoajasta hankinnoille.

Leasing ja kustannusten ennakoitavuus:
Kiinteillä kuukausierillä vähennät budjetointiin kuluvaa aikaa ja helpotat hankintasi kustannusten hahmottamista sekä ennakointia. Budjetoit helposti esimerkiksi uuden työntekijän kulut, kun uudet laitehankinnat kuten läppäri, näppäimistö, näytöt yms. saadaan yhdelle kuukausimaksulle. Sinun ei esimerkiksi tarvitse alkaa itse jaksottamaan hankintoja tietyille ajanjaksoille. Kuukausierä pysyy samansuuruisena korkotasosta riippumatta.

Leasing ja maksuvalmius:
Maksuvalmiutesi säilyy, kun et sido omaisuuttasi tai pääomaasi arvoa tuottamattomiin hankintoihin. Sinun ei tarvitse antaa yleensä minimitakausta, suurempaa ensimmäistä erää tai muita kiinnityksiä yrityksestäsi leasingin mahdollistamiseksi. Sitoumukset kohdistuvat maksettaviin vuokriin ja kohde toimii vakuutena leasingille. Voit käyttää pääomasi kasvuun, strategisesti tärkeisiin investointeihin ja yritystoimintasi kehittämiseen tai esimerkiksi rekrytointeihin.


Leasing ja kassanhallinta:
Kasvat nopeammin ja hallitummin - taseen ulkopuolisena järjestelynä leasing jättää pääomasi käyttöön tärkeisiin hankintoihin ja jakaa hankintojesi kulut koko sille käyttöajalle, kun hankinnat tuottavat yritykselle tulosta.

 

Kuevan tekijänoikeus: Gettyimages