Tällä hetkellä pk-yrityksille tarjolla olevat leasingmahdollisuudet ovat kovin rajalliset. GRENKE poikkeaa valtavirrasta tarjoamalla laajasti leasingrahoitusvaihtoehtoja mahdollistaakseen pk-yritysten kasvun ja menestyksen.

Suomen hallitukset ja virkamiehet ovat jo kauan miettineet millä keinoilla hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää, kun kansalaiset eläköityvät kovaa vauhtia, verotulot väistämättä vähenevät ja lainanottoakin pitäisi rajoittaa. Yhtenä keinona näissä keskusteluissa nousee usein esiin yritysten ja työntekijöiden tuottavuuden kasvattaminen. Keinona se onkin yksi parhaista, koska ilman verotuloja yrityksiltä ja heidän työntekijöiltään, ei ole mitään hyvinvointiyhteiskuntaa.

Yritysten mahdollisuudet parempaan tuottavuuteen perustuvat riittäviin resursseihin, joiden avulla voidaan kehittää toimintaa ja toteuttaa ideoita ja innovaatioita. Mutta pystyvätkö yritykset tähän tällä hetkellä?

Saako terveysalan pk-yritys tutkimus- ja diagnostiikkalaitteisiinsa rahoitusta kehittääkseen palveluaan, vai onko vakuuksien puuttuminen tälle este? Voiko maaseutumatkailun yritys kasvattaa kapasiteettiaan pitkäjänteisesti ilman jatkuvaa huolta lainojen korkotilanteesta? Voiko yritys ylläpitää työntekijöidensä tyytyväisyyttä tarjoamalla ajanmukaiset ja ergonomiset työtilat ja työkalut, vai onko alhainen likviditeetti este kasvulle?

 

Pk-yritysten mahdollisuudet lainarahaan ja leasingrahoitukseen supistuvat

 

Tällä hetkellä pankit tiukentavat lainanantoaan ja arvioiden mukaan keskuspankkien korkopäätösten vanavedessä ne myös jatkavat lainojen viitekorkojen nostamista.

Samanaikaisesti pankkitaustaiset leasingpalveluja tarjoavat jälleenmyyntiyritykset vähentävät pk-yritysten hankintojen rahoitusmahdollisuuksia. Jäljelle jäävät leasingrahoitusta tarjoavat jälleenmyyjät keskittyvät entistä enemmän tiettyihin hankintojen, kuten it-tuotteiden ja koneiden ja laitteiden rahoittamiseen.

Rahoitusalan kiristyvä tilanne osuu varsinkin pk-yrityksiin, joita Suomessa on noin 19 000 kpl. Suuremmilla yrityksillä ei ole samantapaisia haasteita, koska heidän mahdollisuutensa saada yritysrahoitusta ovat selkeästi paremmat.

Kun pk-yritys ei saa tarvitsemaansa kehitysresursseja, ei jää muuta mahdollisuutta, kuin jättää hankkimatta kannattavuutta ja tuottavuutta tehostavia tuotteita ja palveluita. Näin yritysten toiminnan ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitys on vaarassa.

 

Yritykset hakevat yhä laaja-alaisemmin leasingtuotteita ja palveluita…

 

Samanaikaisesti kun palveluiden ja tuotteiden hankinta resurssipuutteen takia yrityksissä vähenee, kuluttajien heikkenevä kiinnostus tavaroiden omistajuuteen jalkautuu myös yrityksiin.

Esimerkiksi suoratoistopalveluiden käyttäjät ovat oppineet, että kuukausimaksulla saa juuri sitä mitä haluaa. Ja siitä pääsee myös eroon, jos ei sitä enää tarvitse. Yksityishenkilönä autonkin voi leasingvuokrata edullisesti, mikäli sitä ei tarvitse jatkuvasti. Omistajuus – olipa kyse asunnoista, autoista, puutarhatyökaluista tai retkiteltasta – ei enää kiinnosta samalla tavalla kuin ennen.

Yritysten päättäjät ovat havahtumassa samaan ajattelumalliin. Miksi yrityksen kannattaisi omistaa esimerkiksi turvallisuusjärjestelmä, joka todennäköisesti muutaman vuoden päästä on vanhentunut? Voisiko yritys vuokrata tarvitsemansa palvelut ja parantaa kassanhallintaa?

 

… mutta monipuolisesti vuokrausmahdollisuuksia tarjoavia toimijoita löytyy toistaiseksi kovin vähän

 

Mutta vaikka yritys olisikin valmis siirtymään omistamisen kulttuurista vuokraamisen kulttuuriin, pk-yrittäjille tarjotaan rahoitusmarkkinoilla kovin kapea-alaisesti leasingmahdollisuuksia.

Mikäli yritykseen tarvitaan IT-tuotteita, yrityksellä ei ole vaikeuksia löytää leasingrahoitusta tarjoavaa jälleenmyyjää. Mutta jos tarve onkin lypsylaite, crosstrainer-laite tai kullanvärinen pullonpalautuskone, niin tarjoajia löytyy huomattavasti vähemmän.

Niissä tapauksissa, jossa yrityksen tarpeet kohtaavat jälleenmyyjien tarjonnan, leasingtoimijat ovat tavallisesti keskittyneet tarjoamaan yhden toimialan palveluja. Mikäli kehitystä tavoittelevan yrityksen tarpeiden kirjo on laaja, on käännyttävä monen eri jälleenmyyjän puoleen. Tästä koituu ylimääräistä hallinnollista työtä, joka vie aikaa, jota olisi voinut käyttää hyödyllisemminkin.

 

Tarjoamalla pk-yrityksille laajemmin rahoitusvaihtoehtoja kaikki voittavat

 

Pk-yritysten kapenevat rahoitusmahdollisuudet vaikuttavat suoraan niiden tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Rahoitusmarkkinoiden valtavirrasta poiketen GRENKE keskittyy auttamaan nimenomaan pk-yrityksiä kasvamaan ja menestymään.

Koska yritykset hyötyvät monenlaisista leasingmahdollisuuksista, tarjoamme laajasti rahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Näin autamme yrittäjiä menestykseen samalla kun autamme ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntaa.