”Jos siirrät tykkiä taaksepäin ja ehkä voitaisiin laittaa pari kirjaa sen alle, niin saadaan kuva vähän suuremmaksi. Mistä saadaan kuvaa terävöitettyä?” Tällaista oli monessa neuvotteluhuoneessa ei vielä kovin monta vuotta sitten.

Yritysten esitystekniikka oli erittäin alkeellista, ja korkealuokkaiset laitteet ja järjestelmät olivat lähinnä vain suurten yritysten tai ammattilaisten käytössä. Uusilla AV-järjestelmäratkaisuilla työn sujuvuutta voidaan parantaa merkittävästi ja samalla tehostaa liiketoimintaa monella tavalla.

AV-alan murros alkoi, kun teknologia kehittyi analogisista laitteista digitaalisiin laitteisiin. Muutos mahdollisti ennennäkemättömän kehityksen. Samalla AV-teknologian kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille.

”Terävämpi kuvanlaatu digitaalisissa näytöissä ja korkealuokkaisempi äänentoisto sekä ylipäätänsä esitystekniikka neuvotteluhuoneissa kiinnostavat yrityksiä eniten tällä hetkellä. Niitä ratkaisuja myös vuokrataan eniten. Etätyön yleistyessä virtuaaliset kokoukset ja laadukkaat videoneuvottelujärjestelmät ja tiimityökalut on oltava kunnossa, jotta liiketoiminta sujuu hybridityönteosta huolimatta”, kertoo GRENKEn leasingasiantuntija Jani Flygare.

Kehitys jatkuu edelleen voimakkaana ja uusin trendi on tietotekniikan ja AV-laitteiden integroituminen toisiinsa. IT-ratkaisujen ja AV-laitteiden yhdistyminen avaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia hyödyntää AV-laitteita yritystoiminnan eri osa-alueilla.

Yhdistämällä AV-laitteet yrityksen tietoverkkoon

  • varmistetaan vaivaton tiedonsiirto AV-laitteiden ja muiden laitteiden välillä
  • mahdollistetaan älykäs automaatio, joka helpottaa ja tehostaa AV-laitteiden käyttöä
  • voidaan liittää AV-laitteet turvallisuusratkaisuihin, kuten videovalvontaan ja sisäänpääsynhallintaan
  • laitteet skaalautuvat helposti liiketoiminnan kasvaessa

 

Uusien AV-järjestelmien hankintapäätöstä vaikeuttaa sekä teknologian nopea kehitys että investointien etupainoisuus

 

Teknologian nopean kehityksen myötä AV-hankintoja suunnittelevan yrityksen on harkittava tarkoin riskejä ja päätettävä, millaisen riskin se on valmis ottamaan investoidessaan AV-järjestelmiin. Onko viisasta hankkia laitteita, jotka luultavasti vanhenevat viiden vuoden kuluessa? Aiheuttaako odotettu teknologiakehitys sen, että yritys siirtää hankintoja eteenpäin?

Entä miten teknologiaratkaisujen hinnat tulevat kehittymään? Vaikka yrityksessä kipeästi kaivattaisiinkin tehokkaampia AV-ratkaisuja, pitäisikö ostopäätöksiä siirtää eteenpäin siinä toivossa, että hinnat entisestään laskevat?

Yritysten investointitavat ja -tarpeet myös vaihtelevat. Monet elävät kuukausitaloudessa ja päätöksiä hankinnoista tehdään tuloksiin perustuen joka kuukausi. Tällaisessa tilanteessa tarpeellisten, mutta ehkä yritykselle lyhyellä tähtäimellä liian arvokkaiden, AV-laitteiden hankinta saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä esteeltä.

”Yritykset ovat huomanneet, että järjestelmien leasingmahdollisuus ratkaisee monet haasteet. Leasingvuokraamalla uusinta tekniikkaa, hankintojen kustannukset saadaan tasattua pitkälle aikavälille. Vastaavasti teknologian kehittyessä laitteet voi myös päivittää tehokkaampiin ja parempiin, mikäli tarve vaatii”, toteaa Flygare.

 

Liikunta-alalla AV-järjestelmät ovat asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan ytimessä

 

Electro Waves suunnittelee ja toimittaa mm. edistyksellisiä AV-ratkaisuja. Jututimme myyntipäällikkö Esa Karppista AV-järjestelmien ja teknologioiden uusista mahdollisuuksista liikunta-alalla. 

”Esimerkiksi kuntosalien jatkuvasti kehittyvät AV-järjestelmät ovat erinomainen esimerkki siitä, miten tekniikka ja toiminnallisuus tukevat toisiaan. Virtuaaliset järjestelmät, joiden avulla ohjataan kuntoilua ja toimintaa, ovat nykyään olennainen osa kuntosalien liiketoimintaa. Kuluttaja haluaa kuntoilla silloin kuin hänelle sopii ja virtuaaliset AV-järjestelmät vastaavat tähän tarpeeseen monin tavoin”, kertoo Esa Karppinen.

”Toimivat liikuntakeskukset panostavat paljon uusiin järjestelmiin ja kun uusia kuntosaleja perustetaan, olemme usein mukana suunnittelemassa tekniikkaa ja toiminnallisuutta alusta lähtien. Äänentoisto, näytöt ja valaistusratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä, kun tavoitteena on parantaa käytännöllisyyttä, viihtyvyyttä ja asiakaskokemusta.”

”Tärkeä osa kuntosalikokemusta on esimerkiksi äänimaalima. Taustamusiikkijärjestelmä on automatisoitu ja musiikkigenret räätälöityjä käyttäjäkunnan mukaisesti. Laadukas äänentoisto ei pelkästään kuulu, vaan myös tuntuu, jolloin treenistäkin saadaan enemmän irti. Kun äänentoistoon lisätään tilojen moderni RGBW led-valaistus, niin todellinen kuntoiluelämys on valmis ja salilta ei edes halua lähteä pois.”

”Liikuntakeskusten ja kuntosalien panostukset AV-järjestelmiin ovat usein merkittäviä. GRENKEn kumppanuus on meille tärkeä, koska heidän avullaan voimme auttaa asiakkaitamme rahoittamaan hankintoja ja investointeja. Leasingvuokraamalla AV-järjestelmät asiakas voi kehittää toimintaansa riskittömämmin ja tehokkaasti, sekä ilman suuria investointipanostuksia käyttöönoton alussa.”

 

AV-laitteet, sovellukset, asennus, koulutus, huolto ja muut palvelut yhdellä leasingsopimuksella

 

”Vaikka uusia AV-järjestelmiä hankitaan ja asennetaan tällä hetkellä eniten neuvottelukokemusta tehostamaan, kehittyneitä AV-järjestelmiä käytetään yhä enemmän myös simulaattoreissa, virtuaalitoiminnoissa ja jopa AR-teknologiassa. ”Tykki, läppäri ja piuha” -järjestelmä ei enää ole nykypäivää”, toteaa Flygare.

”Yritykset ovat myös entistä kiinnostuneempia järjestelmien ympärille tarjotuista palveluista. Laitehankintojen ohella tarvitaan asennustukea, koulutusta ja huoltopalveluita helpottamaan järjestelmien käyttöä ja hallintaa. Kun järjestelmien kokonaispalveluista tehdään leasingvuokrasopimus, uusien AV-järjestelmien asentamisesta ja käytöstä tulee todella helppoa ja yksinkertaista.”

Kokonaispalvelu leasingvuokrasopimuksena on helppoutta tavoittelevan yrityksen valinta.

 

Kuvan tekijänoikeus: GettyImage