Vastuullinen leasingrahoitus on myös sitä, että autetaan yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Kun yritys hankkii toimintaansa välttämättömät laitteet ja palvelut leasingsopimuksella, varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja kannattavuus. Samalla edistetään yhteiskunnan hyvinvointia.

Yksi tällä hetkellä jokaista yritystä puhuttava asia on vastuullisuus. Yritykset toimialasta riippumatta miettivät yhä aktiivisemmin, miten vastuullisuus heidän yrityksessään määritellään ja miten se pitäisi huomioida liiketoiminnassa.

Rahoitusta tarjoavat yritykset eivät poikkea valtavirrasta, vaikka alalla onkin kehitetty vastuullisia rahoittamiskäytäntöjä jo vuosikymmeniä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen riskienhallintaan ja läpinäkyvyyteen alettiin kiinnittämään entistä enemmän huomioita.

”Meidän on varmistettava, että yritys pystyy kantamaan taloudellisen vastuunsa, eli kykenee maksamaan vuokrauksesta syntyvät kuukausierät. Sopimusneuvotteluissa on vahvistettava, että asianomaiset ymmärtävät omat vastuunsa ja velvollisuutensa. On myös tarkistettava, että leasingrahoituksen ja osamaksun erot ovat asiakkaalle selvät. Itsestään selvää on, että hinnoittelun ja toiminnan on oltava selkeää ja avointa”, toteaa luototuksen asiantuntija Karoliina Hakala GRENKEltä.

Rahoitusta ohjaavien sääntöjen vastuullinen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta vastuullinen rahoitus on myös mitä suurimmassa määrin yrityksen kehityksen ja kasvun tukemista.

 

Vastuullisuuteen kuuluu myös yritysten kasvun ja kehityksen tukeminen

 

Leasingrahoitus tarjoaa yritykselle monenlaisia mahdollisuuksia rakentaa omaa kasvutarinaansa.

Kun vuokrattavan laitteen kuukausierät ovat samansuuruisia koko sopimuskauden ajan, yrityksen toimintaa ei heiluttele inflaatio eikä pankkikorot.

Yritys voi noudattaa suunnitelmiaan eikä odottamattomat tapahtumat vaikuta toimintaan.

”Vastuullista on myös tarjota yrityksille mahdollisuus hankkia tarvitsemansa laitteet ja ratkaisut laajasta valikoimasta. Yritysten hankintatarpeet vaihtelevat, ja he tietävät itse parhaiten mitkä hankinnat edistävät heidän toimintaansa. Toisinaan se voi olla sähköpyörien tarjoaminen työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi, toisinaan taas sähköiset työpöydät työergonomian kohentamiseksi. Mahdollisuudet ovat loputtomat”, Hakala kertoo.

Valitsemalla leasingin sen sijaan, että hankkisi tarvitsemansa laitteen omaksi, yrityksen kassa säilyy vahvana. Ja kun kassa on vahva, yrityksen maksuvalmius auttaa selviytymään mahdollisissa epävarmuustilanteissa. Eikä pidä unohtaa, että palkanmaksu on taattu, kun kassassa on rahaa. Näin hankintojen liisaus auttaa myös työnantajayrityksiä toimimaan vastuullisesti.

Aloittavalla yrityksellä saattaa olla vaikeuksia hankkia rahoitusta koska näyttöä menestyksestä ei vielä ole. Silloin leasingsopimus on yritykselle varteenotettava rahoitusvaihtoehto. Hankinnat toimivat sopimuksen vakuutena, ja perinteisiä vakuuksia ei tarvita.

”Kun autamme pientä yritystä hankkimaan liiketoiminnalle välttämättömät laitteet leasingilla, voi pienestä kasvaa suuri työnantaja ja veronmaksaja”, Karoliina Hakala toteaa.

 

Vastuullinen leasingtoiminta on tapa varmistaa yrityksen kilpailukyky ja kannattavuus

 

Vastuullisella leasingrahoituksella on suuri merkitys yrityksen menestyksen kannalta. Vastuullisen leasingtoiminnan tavoite on auttaa yrityksiä rakentamaan kilpailukykyistä, elinvoimaista toimintaa, joka kasvaa ja kehittyy.

Kun yritykset voivat hankkia tarpeisiinsa sopivia laitteita ja ratkaisuja, tämä tavoite toteutuu. Menestyvät yritykset luovat työpaikkoja, maksavat veroja ja edistävät yhteiskunnan hyvinvointia.