Kuka olet ja mitä teet GRENKEllä? 

Olen Helena Saarni ja olen ollut GRENKEllä töissä nyt noin 7 vuotta. Tällä hetkellä työskentelen tiiminvetäjänä Admin tiimissä.

 

Luotamme. GRENKEllä toiminnan ytimessä on luottamus joka kasvaa keskinäisestä arvostuksesta ja suoraselkäisyydestä.

 

Mitä luottamus sinulle esihenkilön työssä tarkoittaa?

Luottamus esihenkilötyössä on erittäin tärkeää. On tärkeää voida luottaa kollegoihin ja antaa jokaiselle oma tila tehdä töitä. Luottamus kasvattaa yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista työpaikkaan. Jokapäiväisessä työssä luotetaan siihen, että asiat hoidetaan ja käsitellään.

Tiimin kesken on hyvä antaa tilaa yksilöille ja luottaa jokaisen osaamiseen. Kun luottamus on ansaittu kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi mikä lisää motivaatiota.

 

Keskustelemme. Meille GRENKEläisille keskustelemme arvo tarkoittaa toisia kunnioittavaa, sekä tiimirajat ylittävää vuorovaikutusta. 

 

Miten esihenkilönä omassa työssäsi edistät avointa keskustelukulttuuria?

Esihenkilönä avoimen keskustelukulttuurin edistys ja ylläpito ovat tärkeitä minulle. Tämä tarkoittaa aktiivisesti kannustamista keskusteluun, otetaan eriävät mielipiteet huomioon keskusteltaessa ja myös omalta osaltani asioiden tuomista tiimille mahdollisimman nopeasti. Tämä onnistuu pitämällä usein tiimipalavereita, jossa jokainen pääsee puheenvuorollaan kertomaan mielipiteensä ja asiansa, jotta jokainen tuntee, että tulee kuulluksi.  

 

Teemme. GRENKEllä annetut lupaukset lunastetaan ratkaisukeskeisellä ja sujuvalla yhteistyöllä

 

Miten esihenkilönä tuet ratkaisukeskeistä yhdessä tekemistä? 

Tuen ratkaisukeskeistä yhdessä tekemistä esihenkilönä kannustamalla avoimeen keskusteluun. Kannustan aina ratkaisukeskeisyyteen ongelmatilanteissa ja pyrin ottamaan kaikki tahot mukaan ratkaisemaan mahdollisia ongelmia.

Kannustan myös tiimin jäseniä heittämään ideoita ja ratkaisuja, mahdollisista parannuksista keskustelemme tiimin kanssa yhdessä. Yhdessä tekemällä saamme aikaiseksi parhaimmat mahdolliset ratkaisut ja luotua yhdessä tekemisen kulttuurin.