Kuka olet ja mitä teet GRENKEllä? 

Olen Anu Lönnström ja toimin riskienhallintatiimin vetäjänä GRENKEllä.

Olen työskennellyt GRENKEllä erinäisissä tehtävissä nyt kuuden vuoden ajan ja nykyisen tiimini kanssa reilun vuoden. Aikaisempi työkokemukseni on pankkialalta yritysrahoituksen parista.

 

Luotamme. GRENKEllä toiminnan ytimessä on luottamus, joka kasvaa keskinäisestä arvostuksesta ja suoraselkäisyydestä.

 

Mitä luottamus sinulle esihenkilön työssä tarkoittaa?

Luottamus luo perustan kaikelle toiminnallemme. Haluamme toimia markkinassa luotettavana kumppanina ja rahoittajana, mutta erityisesti haluamme olla luottamuksen arvoinen työntekijöillemme.

Keskinäinen luottamus auttaa luomaan avoimen keskustelukulttuurin, yhteen hiileen puhaltamisen kulttuurin sekä mahdollisuuden jokaiselle tulla nähdyksi sellaisena kuin on. Luottamuksellisessa ilmapiirissä ideat ja innovaatiot saavat jalansijaa ja pystymme kehittymään yksilöinä sekä yrityksenä.

 

Keskustelemme. Meille GRENKEläisille keskustelemme arvo tarkoittaa toisia kunnioittavaa, sekä tiimirajat ylittävää vuorovaikutusta. 

 

Miten esihenkilönä omassa työssäsi edistät avointa keskustelukulttuuria?

Jokainen yksilö on tiimissä äärimmäisen tärkeä. Meillä on tiimissä valtava määrä osaamista, näkemystä ja tietoa, joka auttaa meitä tekemään asioita entistä paremmin.

Keskinäinen kommunikaatio auttaa parantamaan luottamusta, luo mutkattoman ilmapiirin ja auttaa meitä yhteisten tavoitteiden luomisessa sekä saavuttamisessa.

Pyrimme keskustelemaan asioista avoimesti, kannustamaan jokaista näkemyksiensä esille tuomisessa ja asioiden nostamisessa. Esihenkilönä pyrin rakentamaan turvallista kommunikaatiokulttuuria, jossa jokaisen näkemyksillä ja ajatuksilla on sijansa.  

 

Teemme. GRENKEllä annetut lupaukset lunastetaan ratkaisukeskeisellä ja sujuvalla yhteistyöllä.

 

Miten esihenkilönä tuet ratkaisukeskeistä yhdessä tekemistä? 

Kaikki lähtee liikkeelle luottamuksesta ja kommunikaatiosta. Luottamuksellinen ilmapiiri synnyttää keskustelua ja keskustelu edistää tekemistä. Molemmat näistä auttavat meitä rakentamaan yhteenkuuluvuutta, joka tukee halua tehdä asioita yhdessä. Yhdessä sparrailu auttaa meitä nostamaan ideoita uudelle tasolle ja löytämään parhaat ratkaisut yhdessä.

Työskentelyämme voisi verrata joukkuepeliin, jossa tiedämme jokaisella olevan merkittävä rooli. Mitä olisi joukkuepeli ilman maalivahtia tai hyökkääjää? Jokainen yksilö on tärkeä, mutta yhdessä olemme vahvempia.