Kuka olet ja mitä teet GRENKEllä? 

Moi, olen Annika ja toimin GRENKEllä sopimuspalvelutiimin esihenkilönä. Tiimissämme työskentelee yhteensä 10 sopimusasiantuntijaa Vantaalla, Tampereella ja Jyväskylässä. Lisäksi työllistämme kesäisin 4-6 kausityöntekijää eri mittaisilla työjaksoilla.

Tiimini kanssa vastaamme sopimuksien oikeellisuudesta ja käynnistymisestä, sekä sujuvasta maksuliikenteestä jälleemyyjiemme suuntaan. Vastaan tiimini toiminnan ja palvelun kehittämisestä, vasteajoista sekä henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen työpäivä GRENKEllä on erilainen ja nautin työni monipuolisuudesta.

 

 

Luotamme. GRENKEllä toiminnan ytimessä on luottamus joka kasvaa keskinäisestä arvostuksesta ja suoraselkäisyydestä.

 

 

Mitä luottamus sinulle esihenkilön työssä tarkoittaa?

Esihenkilönä luottamus tarkoittaa minulle kaksisuuntaista tietä. Itselleni on tärkeää, että voin luottaa tiimini työntekijöihin ja siihen, että asiat tulevat hoidetuiksi, kuten olemme sopineet ilman erillistä pyytämistä. Toisaalta koen yhtä tärkeäksi sen, että tiimini luottaa minuun eri tilanteissa.

Helposti lähestyttävyys, avoimuus ja empatia ovat myös itselleni tärkeitä arvoja esihenkilötyössä, jotka vaikuttavat vahvasti luottamukseen tiimissämme.

 

Keskustelemme. Meille GRENKEläisille keskustelemme arvo tarkoittaa toisia kunnioittavaa, sekä tiimirajat ylittävää vuorovaikutusta. 

 

Miten esihenkilönä omassa työssäsi edistät avointa keskustelukulttuuria?

Keskustelun tärkeys näyttäytyy meille työssämme joka päivä, siksi keskustelulle on hyvä järjestää tarpeeksi tilaa ja aikaa. Keskustelussa itselleni on tärkeää kaikkien kuunteleminen, ja eri näkökulmien kartuttaminen sitä kautta. Työnteon kannalta on välttämätöntä välillä keskeyttää tekeminen, keskustella ja kuunnella, jotta saamme luotua entistä parempia tapoja toimia.

Kannustan tiimiäni olemaan aina rohkeasti yhteydessä GRENKEn muihin tiimeihin, ja myös oppivan uutta näiden käytyjen keskustelujen kautta. Tiimin kesken olemme myös puhuneet palautteen antamisesta ja saamisesta, sekä kunnioittavasta tavasta kohdata toinen näissä tilanteissa.

 

Teemme. GRENKEllä annetut lupaukset lunastetaan ratkaisukeskeisellä ja sujuvalla yhteistyöllä.

 

Miten esihenkilönä tuet ratkaisukeskeistä yhdessä tekemistä? 

Pyrimme aina miettimään tekemisen vaikutuksia mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Kannustan tiimiäni kehittämään ja ehdottamaan uusi tapoja toimia, joita viemme yhdessä eteenpäin.

Esihenkilönä koen olevani tärkeässä roolissa selvittämässä tekemisen ja muutoksen vaikutuksia myös oman tiimin ulkopuolella, ja vastaavasti ratkaisemassa omassa tiimissä olevia haasteita keskustelemalla ja viemällä asioita eteenpäin eri ihmisten kanssa.