GRENKE on jatkuvasti kehittyvä ja kasvava rahoituskumppanisi Suomessa. Haluamme olla mukana kumppaneidemme kasvupolulla tukemassa kumppaneidemme kasvua. Kannattavan kasvun mahdollistamme tiiviillä yhteistyöllä, yhteisten asiakkaidemme parhaaksi. Miten olemme onnistuneet yhteistyössämme – siitä kysymme pian käynnistyvässä Kumppanikyselyssämme.

Vastuullisuus ja luotettavuus ovat avainasemassa yhteistyössämme. Siksi avaamme tässä kumppanikirjeessä toimintaamme rahanpesun ja terrorisimin rahoittamisen estämiseksi.

 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen GRENKEllä

 

GRENKEllä on leasingrahoituksen tarjoajana lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Laki edellyttää tuntemista asiakkaan liiketoiminnasta, liikesuhteen luonteesta sekä kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimintaa tehdään.

Leasingsopimusten perustana on aina asiakasyrityksen luottokelpoisuuden arviointi. Jokaisen sopimuksen yhteydessä varmistamme samalla lakiin perusten nämä asiat:

1. Asiakasyrityksen tunnistaminen

2. Asiakkaan edustajan/edustajien tunnistaminen

3. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen – määräysvalta yrityksessä

4. Liikesuhteen tarkoitus ja luonne

5. Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistaminen

6. Sanktiolistojen (mm. terroristit) tarkistaminen

7. Asiakkaan maakohtaisen riskin tarkistaminen

8. Ja kaikkien näiden asioiden jatkuva valvonta sopimuksen aikana

Valtaosa asiakasyrityksen tiedoista voidaan tarkistaa luottoraporttia hyväksikäyttäen. Yritysten velvollisuus päivittää tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin, ja ylläpitää ajantasaista tietoa rekisterissä, on vähentänyt tarvetta tiedustella asiakkaalta suoraan tosiasiallisia edunsaajia.

Laki edellyttää asiakkaan edustajan tuntemista. Tarvittavat tuntemistiedot ovat edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus. Tuntemista koskevat tiedot säilytetään vielä viiden vuoden ajan leasingsopimuksen päättymisestä. Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei saada käyttää tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa. Lisätietoja vaatimuksista >>

 

Sähköinen allekirjoitus on nopea, luotettava ja turvallinen

 

GRENKEn eAllekirjoitus on hyvä tapa huolehtia, että asiakkaan edustaja (esim. sopimuksen allekirjoittaja) voidaan tunnistaa luotettavasti, sillä eAllekirjoitus perustuu vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen.

Mikäli allekirjoitus tehdään käsin paperisopimukseen, on kopio asiakirjasta, josta asiakas on tunnistettu, toimitettava erikseen GRENKElle tietoturvallisesti. Kun tarvitset lisätietoja turvallisista toimintatavoista esim. henkilökorttikopion lähettämiseen, olethan yhteydessä paikalliseen myyntitiimiimme.

Tavoitteemme on, että vuonna 2021 jokainen GRENKEn leasingsopimus on tehty ja allekirjoitettu sähköisesti. Sähköisesti allekirjoitettu sopimus on paitsi luotettava ja turvallinen, nopeuttaa se merkittävästi koko leasingsopimusprosessia - ja samalla myös edistää vihreitä arvojamme kohti paperitonta toimistoa.